הקנון הפנימי של הקיסר הצהוב, פרק מס' 2

אביב
קיץ
סתיו
חורף